ก่อนคุณเดินทาง

Hero

ก่อนคุณเดินทาง

ทำให้การเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะของคุณปลอดภัยมากขึ้น โดยการปฏิบัติตามพฤติกรรมสามอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIDSafe) เมื่อเดินทางโดยเครือข่ายขนส่งสาธารณะ

ก่อนคุณเดินทาง

ลงทะเบียน myki ของคุณเพื่อช่วยติดตามร่องรอยการสัมผัส

คุณสามารถลงทะเบียน myki ของคุณทางออนไลน์ได้ที่นี่ ผ่านPTV แอปหรือโดยการโทร 1800 800 007และลงทะเบียนทันที คุณจะต้องมีเลข myki 15 หลักเพื่อลงทะเบียน

ตรวจเช็คพื้นที่สัมผัสไวรัสโคโรนาล่าสุดได้ที่  Coronavirus (COVID-19) Victoria

วางแผนล่วงหน้าด้วยการใช้ตารางการเดินรถของเราเช็ค หน้าแสดงการเดินทางมีปัญหาหรือติดต่อเราได้ที่หมายเลข 1800 800 007 หากคุณต้องการความช่วยเหลือก่อนเดินทาง

ลงทะเบียน myki ของคุณตั้งแต่เดี๋ยวนี้

เช็คอินด้วยการใชั QR codes ทั่วเครือข่ายขนส่งสาธารณะ

กรุณาเช็คอินทุกครั้งที่คุณเห็น QR codes ที่สถานีและป้ายการขนส่งสาธารณะ และขณะที่คุณเดินทางโดยรถไฟ รถรางและรถโดยสาร

มี QR codes ติดตั้งบนรถราง รถไฟและรถโดยสาร และที่ป้ายรถรางในเขตรถรางฟรี สถานีรถไฟ Metro และ V/Line และป้ายรถประจำทางทดแทน

สวมหน้ากาก

เมื่อเดินทางบนขนส่งสาธารณะ คุณต้องสวมหน้ากากปิดหน้าที่พอดีและปิดจมูกและปากของคุณตลอดการเดินทาง

แนะนำอย่างยิ่งให้ใช้หน้ากากที่สถานีรถราง รถโดยสารและบนชานชลากลางแจ้งของสถานีรถไฟ ในที่ที่คุณไม่สามารถรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากคนอื่นระยะ 1.5 เมตรได้

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสวมหน้ากากบนการขนส่งสาธารณะ  และใน รถโดยสารเพื่อการพาณิชย์เช่น รถแท็กซี่

คุณสามารถหาเพิ่มเติมว่าคุณจำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่อไรและที่ไหนได้บนเว็บไซต์ Coronavirus Victoria

เราสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติสุขอนามัยที่ดี เมื่ออยู่บนการขนส่งสาธารณะ:

  • ล้างมือก่อนและหลังคุณเดินทาง 
  • หากคุณไม่สบาย ให้อยู่บ้านและรับการตรวจ
  • รักษาระยะห่างในที่ที่ทำได้
  • เคารพระยะห่างรอบ ๆ ตัวคนขับของเรา
  • ยืนโดยกระจายพื้นที่ออกไปบนชานชลาและไม่ยืนขวางประตู