Trước khi quý vị đi lại

Hero

Trước khi quý vị đi lại

Làm cho hành trình trên phương tiện giao thông công cộng của quý vị an toàn hơn bằng cách tuân thủ ba điều COVIDSafe này khi đang đi trên mạng lưới giao thông công cộng.

Trước khi quý vị đi lại

Hãy đăng ký myki để giúp truy tìm người tiếp xúc.

Quý vị có thể đăng ký trực tuyến myki của mình tại đây, thông qua  ứng dụng PTV  hay gọi số  1800 800 007, và đăng ký ngay. Quý vị sẽ cần số myki gồm 15 con số để đăng ký.

Để kiểm tra các địa điểm phơi nhiễm bệnh mới nhất, hãy truy cập Coronavirus (COVID-19) Victoria.

Lập kế hoạch trước bằng cách sử dụng Journey planner (Lập kế hoạch cho chuyến đi) của c,húng tôi, kiểm tra disruptions page (trang mạng về các gián đoạn) của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1800 800 007 nếu quý vị cần trợ giúp trước khi đi lại.

Đăng ký myki của quý vị ngay bây giờ

Đăng nhập bằng mã QR trên mạng lưới giao thông công cộng

Vui lòng đăng nhập mỗi khi quý vị nhìn thấy mã QR tại các nhà ga và điểm dừng giao thông công cộng và trong khi quý vị di chuyển trên xe lửa, xe tram (tàu điện) và xe buýt.

Mã QR được cài đặt trên xe tram, xe lửa và xe buýt cũng như các điểm dừng xe tram trong Khu vực Xe Tram Miễn phí, các nhà ga xe lửa và V/Line và các điểm dừng xe buýt thay thế.

Vui lòng đăng nhập mỗi khi quý vị nhìn thấy mã QR tại các nhà ga và điểm dừng và khi quý vị di chuyển trên tàu hỏa, xe tram và xe buýt (ngay cả khi quý vị đã quẹt thẻ myki đã đăng ký). Mã QR hỗ trợ Bộ Y tế trong việc truy tìm người tiếp xúc khi có địa điểm phơi nhiễm COVID-19 công cộng. 

Đeo khẩu trang

Khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng, quý vị phải đeo khẩu trang che kín mũi và miệng trong suốt hành trình.

Quý vị nên đeo khẩu trang tại các điểm dừng xe tram, xe buýt và trên các sân ga xe lửa ngoài trời, nơi quý vị không thể giữ khoảng cách an toàn 1,5 mét với những người khác.

Đọc thêm về đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và các phương tiện kinh doanh chở khách như taxi.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về thời gian và địa điểm quý vị cần đeo khẩu trang trên trang mạng Coronavirus Victoria.

Chúng tôi khuyến khích mọi người thực hành vệ sinh tốt khi tham gia giao thông công cộng:

  • Rửa tay trước và sau chuyến đi
  • Nếu quý vị không khỏe, hãy ở nhà và đi xét nghiệm
  • Giữ khoảng cách khi quý vị có thể
  • Tôn trọng khu vực phải thông thoáng xung quanh tài xế của chúng tôi
  • Đứng rải ra dọc theo sân ga và giữ cho các lối đi thông thoáng