តោះទៅ រដ្ឋវិចថូរៀ!

មិនថាកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវការធ្វើដំណើរទៅនោះទេ ទោះជាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ែលប៊ន ឬរដ្ឋវិចថូរៀ - រថភ្លើង រថភ្លើងត្រែម ឬឡានក្រុងនឹងនាំអ្នកទៅដល់ទីនោះ។ តោះទៅ PT។

Hero

តោះទៅ រដ្ឋវិចថូរៀ!

មិនថាកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវការធ្វើដំណើរទៅនោះទេ ទោះជាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ែលប៊ន ឬរដ្ឋវិចថូរៀ - រថភ្លើង រថភ្លើងត្រែម ឬឡានក្រុងនឹងនាំអ្នកទៅដល់ទីនោះ។ តោះទៅ PT។

តោះទៅ រដ្ឋវិចថូរៀ ហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅជិះយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញ។

មិនថាអ្នកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំពេលវេលាសម្រាប់តែម្នាក់ឯង នៅតាមផ្លូវទៅសាលារៀន ឬកន្លែងធ្វើការ ជិះរថភ្លើង ឬរថភ្លើងត្រែម ដើម្បីទៅមើលកីឡាបាល់ទាត់ ទៅផ្សារទិញឥវ៉ាន់ក្នុងទីក្រុង ឬទៅជួបមិត្តភ័ក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ - តោះនាំគ្នាត្រឡប់ទៅជិះយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញ ហើយធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដែលយើងចូលចិត្ត។

តើអ្នកបាននឹកពីអ្វីខ្លះអំពីទីក្រុងម៉ែលប៊ន?

ទីក្រុងម៉ែលប៊ន គឺពោរពេញដោយដំណើរផ្សងព្រេង ហើយមានអ្វីៗជាច្រើនដែលត្រូវរុករក - តោះនាំគ្នាត្រឡប់ទៅជិះយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញ ដើម្បីនាំយើងរុករករដ្ឋវិចថូរៀ។

ចាប់ពីសិល្បៈតាមផ្លូវដ៏ស្រស់ស្អាត ទៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏គួរឱ្យរំភើប សាកល្បងភោជនីយដ្ឋានថ្មីឆ្ងាញ់ៗ និងរុករកជីវិតក្នុងពេលរាត្រីរបស់ទីក្រុងម៉ែលប៊ន។ តោះនាំគ្នាត្រឡប់ទៅ កាន់កិច្ចការផ្សេងៗដែលយើងចូលចិត្តអំពីទីក្រុងម៉ែលប៊ន។

អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើ។ តោះទៅ ម៉ែលប៊ន។ តោះនាំគ្នាត្រឡប់ទៅ កាន់កិច្ចការផ្សេងៗដែលយើងចូលចិត្ត❤️