តោះទៅ រដ្ឋវិចថូរៀ!

មិនថាកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវការធ្វើដំណើរទៅនោះទេ ទោះជាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ែលប៊ន ឬរដ្ឋវិចថូរៀ - រថភ្លើង រថភ្លើងត្រែម ឬឡានក្រុងនឹងនាំអ្នកទៅដល់ទីនោះ។ តោះទៅ PT។

Hero

តោះទៅ រដ្ឋវិចថូរៀ!

មិនថាកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវការធ្វើដំណើរទៅនោះទេ ទោះជាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ែលប៊ន ឬរដ្ឋវិចថូរៀ - រថភ្លើង រថភ្លើងត្រែម ឬឡានក្រុងនឹងនាំអ្នកទៅដល់ទីនោះ។ តោះទៅ PT។

តោះទៅ រដ្ឋវិចថូរៀ ហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅជិះយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញ។

មិនថាអ្នកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំពេលវេលាសម្រាប់តែម្នាក់ឯង នៅតាមផ្លូវទៅសាលារៀន ឬកន្លែងធ្វើការ ជិះរថភ្លើង ឬរថភ្លើងត្រែម ដើម្បីទៅមើលកីឡាបាល់ទាត់ ទៅផ្សារទិញឥវ៉ាន់ក្នុងទីក្រុង ឬទៅជួបមិត្តភ័ក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ - តោះនាំគ្នាត្រឡប់ទៅជិះយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញ ហើយធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដែលយើងចូលចិត្ត។

តើអ្នកបាននឹកពីអ្វីខ្លះអំពីទីក្រុងម៉ែលប៊ន?

ទីក្រុងម៉ែលប៊ន គឺពោរពេញដោយដំណើរផ្សងព្រេង ហើយមានអ្វីៗជាច្រើនដែលត្រូវរុករក - តោះនាំគ្នាត្រឡប់ទៅជិះយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញ ដើម្បីនាំយើងរុករករដ្ឋវិចថូរៀ។

ចាប់ពីសិល្បៈតាមផ្លូវដ៏ស្រស់ស្អាត ទៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏គួរឱ្យរំភើប សាកល្បងភោជនីយដ្ឋានថ្មីឆ្ងាញ់ៗ និងរុករកជីវិតក្នុងពេលរាត្រីរបស់ទីក្រុងម៉ែលប៊ន។ តោះនាំគ្នាត្រឡប់ទៅ កាន់កិច្ចការផ្សេងៗដែលយើងចូលចិត្តអំពីទីក្រុងម៉ែលប៊ន។

អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើ។ តោះទៅ ម៉ែលប៊ន។ តោះនាំគ្នាត្រឡប់ទៅ កាន់កិច្ចការផ្សេងៗដែលយើងចូលចិត្ត❤️

ហើយសូមកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ ពេញទូទាំងការធ្វើដំណើររបស់អ្នក នៅលើយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។

ពាក់ម៉ាស់

នៅពេលធ្វើដំណើរតាមយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ អ្នកត្រូវតែពាក់ម៉ាស់មុខដែលសមស្របដោយគ្របច្រមុះ និងមាត់របស់អ្នក សម្រាប់ដំណើរទាំងមូលរបស់អ្នក។

ម៉ាស់ត្រូវបានណែនាំជាខ្លាំងនៅឯរថភ្លើងត្រែម ចំណតរថយន្តក្រុង និងនៅទីកន្លែងរង់ចាំនៅស្ថានីយនៅក្រៅអគារ ដែលជាកន្លែងអ្នកមិនអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព 1.5 ម៉ែត្រ ពីអ្នកដទៃបាន។

សូមអានបន្ថែមអំពី ការពាក់ម៉ាស់មុខនៅលើយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ  និងនៅក្នង យានជំនិះអ្នកធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ដូចជាតាក់ស៊ី។

អ្នកអាចរកមើលបន្ថែមអំពីនៅពេលណា និងនៅកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវការពាក់ម៉ាស់មុខនៅលើ គេហទំព័រ Coronavirus Victoria

យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យមនុស្សគ្រប់រូបអនុវត្តអនាម័យល្អពេលនៅលើយានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ៖

  • លាងដៃរបស់អ្នកមុនពេល និងក្រោយពេលធ្វើដំណើរ
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនស្រួលខ្លួន សូមស្នាក់នៅផ្ទះ និងធ្វើតេស្ត
  • រក្សាគម្លាតរបស់អ្នកនៅទីណាដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាន
  • គោរពតំបន់រក្សាឱ្យស្រឡះនៅជិតអ្នកបើកបររបស់យើង
  • នៅបំបែកពីមនុស្សឯទៀតទៅតាមបណ្តាយកន្លែងរង់ចាំនៅស្ថានីយ និងរក្សាទ្វារផ្លូវឱ្យនៅស្រឡះ