ការធ្វើដំណើរតាមសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

myki គឺជាសំបុត្រជិះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើង រថត្រែម និងរថយន្តក្រុងជុំវិញទីក្រុងមែលប៊ន និងផ្នែកខ្លះនៃទីជនបទរដ្ឋវិកថូរៀ។

 

វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទិញ myki នៅហាងជាច្រើន រួមមាន 7-Eleven ទាំងអស់ ឬបញ្ជាទិញ myki តាមអនឡាញតាមរយៈកម្មវិធី PTV app

Hero

ការធ្វើដំណើរតាមសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

myki គឺជាសំបុត្រជិះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើង រថត្រែម និងរថយន្តក្រុងជុំវិញទីក្រុងមែលប៊ន និងផ្នែកខ្លះនៃទីជនបទរដ្ឋវិកថូរៀ។

 

វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទិញ myki នៅហាងជាច្រើន រួមមាន 7-Eleven ទាំងអស់ ឬបញ្ជាទិញ myki តាមអនឡាញតាមរយៈកម្មវិធី PTV app

កម្មវិធី PTV app

រៀបចំផែនការធ្វើដំណើររបស់អ្នក និងគ្រប់គ្រង myki របស់អ្នកជាមួយនឹងកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ (PTV app)។ កម្មវិធី PTV app មានមុខងារផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីជួយអ្នករៀបចំផែនការធ្វើដំណើរ ហើយវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង myki របស់អ្នក។

នេះជាកិច្ចការមួយចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅលើកម្មវិធី app៖

 • ចុះឈ្មោះ myki របស់អ្នក ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបាត់កាត អ្នកនឹងមិនបាត់ប្រាក់ក្នុងកាតរបស់អ្នកទេ
 • ជៀសវាងការតម្រង់ជួរ ហើយបញ្ចូលប្រាក់ភ្លាមៗនៅពេលអ្នកស្កេន myki របស់អ្នកដោយប្រើទូរសព្ទដៃរបស់អ្នក
 • កំណត់ផ្លូវកាត់ (shortcut) សំណព្វ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរហ័សនៅលើផ្លូវរត់ទៀងទាត់
 • តើកំពុងរង់ចាំនៅចំណតរថយន្តក្រុង ឬរថត្រែម ឬស្ថានីយ៍រថភ្លើងឬ? រកមើលពេលណាដែលសេវាកម្មបន្ទាប់ធ្វើដំណើរមកដល់
 • ធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួលជាមួយនឹងការជូនដំណឹងអំពីការរំខាន ឬរកមើលពេលណាដែលរថភ្លើងបន្ទាប់ធ្វើដំណើរមកដល់

ទាញយកកម្មវិធី PTV app ឥឡូវនេះ ហើយចុះឈ្មោះ myki របស់អ្នក។

ចុចលើរូបតំណាងខាងក្រោម ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី PTV app សម្រាប់ប្រភេទទូរសព្ទរបស់អ្នក។

谷歌商店标志 苹果商店标志

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលកម្មវិធី PTV app អាចជួយអ្នកនៅខាងក្រោម។

Hero

គ្រប់គ្រង myki របស់អ្នក និងមុខងារជាច្រើនទៀត

Create account 1000w x 400h - Simplified Chinese

បង្កើតគណនីមួយ ហើយចុះឈ្មោះ myki របស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកបាត់ myki របស់អ្នក អ្នកមិនបាត់ប្រាក់របស់អ្នកទេ។ ចុះឈ្មោះ myki របស់អ្នកដើម្បីអាចទទួលបានប្រាក់របស់អ្នកមកវិញ ឬជំនួសកាតដែលផុតកំណត់។

 • បើកកម្មវិធី PTV app ហើយជ្រើសរើសរូបតំណាង myki
 • ជ្រើសរើស 'បង្កើតគណនី' ('create an account') ហើយស្កេន myki របស់អ្នក
 • បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង 'បង្កើត' ('create')
Instant top up 1000w x 400h

បញ្ចូលប្រាក់ភ្លាមៗ

អ្នកអាចដាក់បញ្ចូលប្រាក់ភ្លាមៗដោយប្រើកម្មវិធី PTV app សូម្បីតែខណៈពេលអ្នកកំពុងរង់ចាំរថភ្លើង រថត្រែម ឬរថយន្តក្រុងរបស់អ្នកក៏ដោយ។

 • បើកកម្មវិធី PTV app ហើយជ្រើសរើសរូបតំណាងmyki
 • ស្កេន myki របស់អ្នក
 • បញ្ចូលប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពីទូរសព្ទរបស់អ្នក
Instant top up 1000w x 400h

ពិនិត្យសមតុល្យ myki របស់អ្នក

អ្នកអាចពិនិត្យមើលសមតុល្យរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលជាមួយកម្មវិធី PTV។

 • បើកកម្មវិធី PTV ហើយជ្រើសរើសរូបតំណាង myki
 • ជ្រើសរើស 'ស្កេន myki – ពិនិត្យសមតុល្យ' ហើយស្កេន myki របស់អ្នក
  សមតុល្យនឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់
Manage multiple mykis 2000x800

គ្រប់គ្រង myki ច្រើន

អ្នកអាចគ្រប់គ្រង mykis របស់គ្រួសារអ្នកពីគណនីតែមួយ។ គ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅ 10 myki, ពិនិត្យសមតុល្យ និងបញ្ចូលប្រាក់ភ្លាមៗ ដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបានគ្រប់ពេលជាមួយនឹងសំបុត្រដែលមានសុពលភាព។

 • ចុះឈ្មោះចូលក្នុងគណនី myki របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស 'បន្ថែម myki មួយទៀត' ('add another myki')
 • ស្កេន myki
 • បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់អ្នកកាន់ myki ដើម្បីបន្ថែមកាត
Mobile myki

Mobile myki

ប្រសិនបើអ្នកមានទូរសព្ទ Android អ្នកអាចបន្ថែមកាតឌីជីថល myki ទៅកម្មវិធី Google Wallet™ app របស់អ្នក។
នេះគឺជា Mobile myki។ ប្រើ Mobile myki ដើម្បីប៉ះដោយប្រើទូរសព្ទ Android របស់អ្នក ហើយប្រើកម្មវិធី PTV app ដើម្បីបញ្ចូលប្រាក់ myki របស់អ្នក និងពិនិត្យមើលសមតុល្យរបស់អ្នក។

Set auto top up

ដំឡើងការបញ្ចូលប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

កំណត់ការបញ្ចូលប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូច្នេះអ្នកមិនដែលខ្វះប្រាក់ទេ។
ជ្រើសរើសសមតុល្យអប្បបរមា និងចំនួនប្រាក់បញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេលជិតដល់សមតុល្យអប្បបរមា myki របស់អ្នកនឹងបញ្ចូលប្រាក់ដែលអ្នកបានកំណត់ក្នុងការបញ្ចូលប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
អ្នកថែមទាំងអាចរៀបចំការបញ្ចូលប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់កូនៗរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រង myki របស់ពួកគេ។

 • ចុះឈ្មោះ myki របស់អ្នក ហើយជ្រើសរើសការបញ្ចូលប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • កំណត់សមតុល្យអប្បបរមារបស់អ្នក
 • ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដើម្បីបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នក
Favourite 1000w x 400h

សំណព្វ (Favourites)

រក្សាទុកកន្លែងឈប់ញឹកញាប់សំណព្វ ខ្សែរថភ្លើង/រថត្រែម ការធ្វើដំណើរ និងអាសយដ្ឋានសម្រាប់ការចូលប្រើបានលឿន។

Refund 1000w x 400h

ប្រាក់សងពីសមតុល្យ myki ដែលបានចុះឈ្មោះ

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះ myki របស់អ្នក សមតុល្យរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។ អ្នកអាចបង្វិលប្រាក់សងពីសមតុល្យ myki របស់អ្នកទៅ myki ផ្សេងទៀត ឬក៏ផ្ទេរចូលក្នុងគណនីធនាគារអូស្ត្រាលីរបស់អ្នក។

សម្រាប់ជំនួយណែនាំបន្ថែម សូមមើល របៀបប្រើទំព័រកម្មវិធី PTV app។

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី app ហើយចង់ប្រាប់យើងឱ្យដឹង អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យយើងកាន់តែច្រើន វាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការស៊ើបអង្កេត។

សូមមើលព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលជួយយើងស៊ើបអង្កេតបញ្ហាកម្មវិធី app។

ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅលើបណ្តាញ

យើងមានព័ត៌មានអំពីរបៀបរក្សាខ្លួនអ្នក និងអ្នកដទៃឱ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើ និងជុំវិញបណ្តាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅលើបណ្តាញ។

យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប៉ូលីសវិកថូរៀ និងប្រតិបត្តិករដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យការធ្វើដំណើររបស់អ្នកកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនៅលើបណ្តាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។
អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបុគ្គលិកនិងមុខងារសុវត្ថិភាពនៅសុវត្ថិភាពដែលអ្នកអាចមើលឃើញ (Safety You Can See)