ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ

myki ਮੈਲਬੌਰਨ ਭਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ।

 

ਸਾਰੇ 7-Elevens ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ myki ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ myki ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ PTV ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।

Hero

ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ

myki ਮੈਲਬੌਰਨ ਭਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ।

 

ਸਾਰੇ 7-Elevens ਸਮੇਤ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ myki ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ myki ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ PTV ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।

PTV ਐਪ

ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ (PTV) ਐਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ myki ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ।

PTV ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ myki ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਪਣੀ myki ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਗੁਆਓ
 • ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ myki ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਨਿਯਮਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
 • ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰਾਮ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ
 • ਵਿਘਨ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਹੁਣੇ PTV ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ myki ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ PTV ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਲੋਗੋ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਲੋਗੋ

ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿ PTV ਐਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Hero

ਆਪਣੀ myki ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

Create account 1000w x 400h

ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ myki ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ myki ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ myki ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

 • PTV ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ myki ਆਈਕਨ ਚੁਣੋ
 • 'ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ' ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ myki ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ ਅਤੇ 'ਬਣਾਓ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Instant top up 1000w x 400h

ਤੁਰੰਤ ਟਾਪ-ਅੱਪ

ਤੁਸੀਂ PTV ਐਪ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਲ, ਟਰਾਮ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।

 • PTV ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ myki ਆਈਕਨ ਚੁਣੋ
 • ਆਪਣੀ myki ਸਕੈਨ ਕਰੋ
 • ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਓ
Instant top up 1000w x 400h

ਆਪਣੇ myki ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ PTV ਐਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • PTV ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ myki ਆਈਕਨ ਚੁਣੋ
 • 'ਸਕੈਨ myki - ਚੈੱਕ ਬੈਲੇਂਸ' ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ myki ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
 • ਬਕਾਇਆ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
Manage multiple mykis 2000x800

ਕਈ myki ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ myki ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 myki ਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ, ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਝਟਪਟ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ।

 • ਆਪਣੇ myki ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਹੋਰ myki ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ' ਨੂੰ ਚੁਣੋ
 • myki ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
 • ਕਾਰਡ ਜੋੜਨ ਲਈ myki ਧਾਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ
Mobile myki

ਮੋਬਾਈਲ myki

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Android ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Google Wallet™ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ myki ਕਾਰਡ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ myki ਹੈ। ਆਪਣੇ Android ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ myki ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ myki ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ myki ਨੂੰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ PTV ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

Set auto top up

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹੋਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹੋਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਰਕਮ ਚੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ myki ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਕਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ myki ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹੋਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਆਪਣੀ myki ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹੋਣਾ ਚੁਣੋ
 • ਆਪਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਰਕਮ ਚੁਣੋ
Favourite 1000w x 400h

ਫੇਵਰਿਟਸ

ਝਟਪਟ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਪਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

Refund 1000w x 400h

ਰਜਿਸਟਰਡ myki ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ myki ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ myki ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ myki ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਜਿਸਟਰਡ myki ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ 'PTV ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ' ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਪ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ 'ਸੇਫ਼ਟੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀਅ' 'ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੰਜਾਬੀ