ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ!

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਰੇਲ, ਟਰਾਮ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ PT ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ!

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਰੇਲ, ਟਰਾਮ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ PT ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ।

ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ!

ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਮਾਇਰ ਸੰਗੀਤ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਸ ਦੇਖਣ ਤੱਕ… ਚਲੋ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ।

ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਮ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ:

  • ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ
  • ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ
  • "PTV ਨਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ" ਮਹਾਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
  • 5-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ myki ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟਾਪ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

Father, pregnant mother, and two children standing in front of tram stop

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ PTV ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ myki (ਮਾਈਕੀ) ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਪੈਸੇ ਪਾਓ

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ myki ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image InstantTopUp 1000x400px v1 FA 1

Step 1

PTV ਐਪ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ‘myki’ ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image InstantTopUp 1000x400px v1 FA 2

Step 2

'myki top up & balance' (myki ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ) ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਆਪਣੇ myki ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜ੍ਹਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image InstantTopUp 1000x400px v1 FA 3

Step 3

ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਕਮ ਚੁਣੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image InstantTopUp 1000x400px v1 FA 4

Step 4

ਆਪਣੇ myki ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ myki ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ myki ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈ ਜਾਣ

ਆਪਣੇ myki ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਪਣੈ-ਆਪ ਪੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image AutoTopUp 1000x400px v1 FA 1

Step 1

ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ myki ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image AutoTopUp 1000x400px v1 FA 2

Step 2

ਉਹ myki ਕਾਰਡ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ‘set up auto top up' ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image AutoTopUp 1000x400px v1 FA 3

Step 3

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ । ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ myki ਬਕਾਇਆ $10 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ $20 ਪੈ ਜਾਣ

PTVH5850 LetsGo PTV CALD Image AutoTopUp 1000x400px v1 FA 4

Step 4

ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ) ਭਰੋ, ਫਿਰ ‘confirm and submit’ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਜਾਂ ਟਰਾਮ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਆਓ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ?

ਮੈਲਬੌਰਨ ਰੁਮਾਂਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ - ਆਓ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ।

ਸੁੰਦਰ ਲੇਨਵੇਅ ਕਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ, ਸੁਆਦੀ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨਣਾ। ਆਓ ਮੈਲਬੌਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਆਉ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ❤️